Lajes do Pico

42

3

  • @azoreantraveler 4 days ago

    Your shot feels very cool..

  • @laduiz 4 days ago

    @azoreantraveler thankssss 😊😊🙏