Ồ . . . Chợ hoa ngày cuối năm. Cũng rực rỡ và nhiều màu sắc đấy chứ !! #tet #tetholiday

39 Hoàng Hoa Thám

56

8